Verzekeringen voor jou als ondernemer en je gezin

Als ondernemer van een kmo of als vrije beroeper bescherm je jezelf best tegen risico's of tegenslagen. Dat betekent ook vooruitkijken naar de toekomst, om later te genieten van een mooie oude dag.

1. Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

De wetgever voorziet diverse aansprakelijkheidsgronden waarbij je als  bestuurder van een vennootschap (bv, nv, vzw, …) persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor schade voortvloeiende uit een fout tijdens hun mandaat zoals:

  • nalatigheid,
  • overtredingen op wettelijke bepalingen,
  • verkeerde inschattingen, …

Het onderschrijven van een dergelijk contract door de vennootschap of voor rekening van de leden van de raad van bestuur/directiecomité is dan ook geen overbodige luxe.

Zeker ook omdat je als bestuurder vrijwel altijd persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten, ook als ze worden veroorzaakt door bijvoorbeeld ondergeschikt personeel in functie.

Heb jij vragen rond bestuurdersaansprakelijkheid?

Want bij Dynia verzekeringen zorgen we voor het meest geschikte polispakket voor jouw kmo of vrij beroep.

2. Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ)

Hoe je het ook draait of keert, als zelfstandige mag je geen al te hoog pensioen verwachten.

Maar dat betekent niet dat je na je carrière aan levensstandaard hoeft in te boeten. Met deze polis vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ) heb jij de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier naast het wettelijk pensioen een bijkomend pensioen op te bouwen. En dat volledig op jouw maat.

Want jij beslist immers hoeveel je spaart of wanneer je de premie wenst te verhogen, te verlagen of zelfs een tussenpauze aan betalingen wenst in te lassen.

Naast het fiscaal voordeel is er natuurlijk ook nog het voordeel op sociale bijdragen. ➡ Deze spaarvorm is op het lijf geschreven van zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten, …

Meer weten over deze polis vrij aanvullend pensioen zelfstandigen?

Want we helpen jou om de beste polis te vinden in functie van het totaal-verzekeringspakket van je kmo of vrij beroep.

We helpen je graag.

Scroll naar boven