Verzekeringen voor je zaak

Voor je kmo, onderneming of vrij beroep stellen we het meest geschikte verzekeringspakket samen. Het totaalplaatje, zo slaap jij op beide oren.

1. Polis burgerlijke aansprakelijkheid (BA) uitbating

Deze polis burgerlijke aansprakelijkheid dekt de extracontractuele aansprakelijkheid van je kmo of vrij beroep, de zaakvoerders, de vennoten en de werknemers tijdens de uitoefening van de activiteit. Daar waar een familiale polis tussenkomst in de privésfeer treedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating op in de beroepssfeer. Voorbeelden zijn legio:

  • Na een foute aansluiting in de zekeringenkast ontstaat brand.
  • De loodgieter breekt tijdens werken aan de afvoer een toilet.
  • Een slager geeft bedorven vlees mee aan een klant waardoor deze een voedselvergiftiging oploopt.

4 waarborgen

In dit type contract onderschrijven we 4 waarborgen:

1. De waarborg BA uitbating dekt de extracontractuele schade aan derden tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit.

Voorbeeld: Tijdens gevelwerken beschadigt de uitvoerder de voordeur.

2. BA na levering/productaansprakelijkheid komt op bij schade na levering of na uitvoering van de activiteiten.

Voorbeeld: Een wiel loopt af na vervanging van de banden in de bandencentrale.

3. De waarborg ‘toevertrouwde goederen’ treedt op bij door jou veroorzaakte schade aan goederen die deel uitmaken van je werkzaamheid.

Voorbeeld: Tijdens het herstellen van een pc laat je technicus een computer vallen.

4. Je rechtsbijstand behartigt je verdediging wanneer je schade wordt berokkend door derden. Zo valt ook strafrechterlijke verdediging onder de noemer van deze waarborg.

Heb jij vragen rond deze burgerlijke aansprakelijkheid (BA) uitbating?

Want bij Dynia verzekeringen zorgen we voor het meest geschikte polispakket voor jouw kmo of vrij beroep.

2. Polis beroepsaansprakelijkheid

In tegenstelling tot de polis burgerlijke aansrakelijkheid die enkel extracontractuele (of schade die niet het voorwerp uitmaakt van je beroepsactiviteit) aansprakelijkheid verzekert, kunnen sommige beroepscategorieën ook een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die hen bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid.

Een voorbeeld hiervan is het niet tijdig beroep aantekenen door jou als advocaat van een vonnis waartegen je cliënt zich alsnog wenste te verzetten.

Meer weten over deze polis beroepsaansprakelijkheid?

Want we helpen jou om de beste polis te vinden in functie van het totaal-verzekeringspakket van je kmo of vrij beroep.

3. Brandverzekering

Een brandpolis op maat vergoedt niet enkel brandschade aan je bedrijfspand, kantoorgebouw(en), fabriek, restaurant,… maar komt ook tussen bij storm- en hagelschade, waterschade, glasbreuk.

Facultatieve waarborgen kunnen zijn diefstal, waardevolle voorwerpen, bouwrisico’s ,…

Welke brandverzekering voor jouw zaak?

Dat spitten wij voor je uit. Om zo voor jou het meest geschikte verzekeringspakket samen te stellen.

Meer weten over hoe we dit concreet voor je aanpakken?

4. Verplichte autoverzekering

Als werkgever bent je wettelijk verplicht om je werknemers te laten verzekeren voor een mogelijk schadegeval met een voertuig door hun in fout veroorzaakt gedurende de uitoefening van hun functie of op weg van en naar het werk.

Welke autoverzekering(en) het beste past bij jouw onderneming?

Dat pluizen wij voor je uit. Om zo het meest geschikte verzekeringspakket voor je zaak of vrij beroep te creëren.

Verzekeringen voor je zaak
Scroll naar boven