Verzekering arbeidsongevallen

Als werkgever ben je krachtens de wet van 10 april 1971 verplicht een polis arbeidsongevallen af te sluiten voor al je werknemers tijdens het werk of op weg van en naar het werk.

Een arbeidsongeval wordt omschreven als een plotse gebeurtenis met externe oorzaak (beroepsziekten) die lichamelijke schade veroorzaakt tijdens en door het uitoefenen van het werk of op weg van en naar het werk. De premie wordt bepaald in functie van de jaarlijkse loonmassa die je uitkeert en wordt uitbetaald bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie en medische verzorging, invaliditeit en overlijden.

De beste polis arbeidsongevallen voor je kmo of vrij beroep?

We helpen je graag.

Geef ons een seintje