Verplichte autoverzekering

Als werkgever bent je wettelijk verplicht om je werknemers te laten verzekeren voor een mogelijk schadegeval met een voertuig door hun in fout veroorzaakt gedurende de uitoefening van hun functie of op weg van en naar het werk.

Meer info over de autoverzekering?

We zoeken naar de beste polis voor je kmo of vrij beroep.

Geef ons een seintje