Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) uitbating

BA uitbating

Deze polis burgerlijke aansprakelijkheid dekt de extracontractuele aansprakelijkheid van je kmo of vrij beroep, de zaakvoerders, de vennoten en de werknemers tijdens de uitoefening van de activiteit. Daar waar een familiale polis tussenkomst in de privésfeer treedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating op in de beroepssfeer. Voorbeelden zijn legio:

  • Na een foute aansluiting in de zekeringenkast ontstaat brand.
  • De loodgieter breekt tijdens werken aan de afvoer een toilet.
  • Een slager geeft bedorven vlees mee aan een klant waardoor deze een voedselvergiftiging oploopt.

Vragen over burgerlijke aansprakelijkheid (BA) uitbating?

4 waarborgen

In dit type contract onderschrijven we 4 waarborgen:

  • De waarborg BA uitbating dekt de extracontractuele schade aan derden tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit.

Voorbeeld: Tijdens gevelwerken beschadigt de uitvoerder de voordeur.

  • BA na levering/productaansprakelijkheid komt op bij schade na levering of na uitvoering van de activiteiten.

Voorbeeld: Een wiel loopt af na vervanging van de banden in de bandencentrale.

  • De waarborg ‘toevertrouwde goederen’ treedt op bij door jou veroorzaakte schade aan goederen die deel uitmaken van je werkzaamheid.

Voorbeeld: Tijdens het herstellen van een pc laat je technicus een computer vallen.

  • Je rechtsbijstand behartigt je verdediging wanneer je schade wordt berokkend door derden. Zo valt ook strafrechterlijke verdediging onder de noemer van deze waarborg.

Vragen over de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) uitbating?

Dynia verzekeringen zorgt voor de meest geschikte polis voor je kmo of vrij beroep.

Stel je vraag