Bestuurdersaansprakelijkheid

De wetgever voorziet diverse aansprakelijkheidsgronden waarbij bestuurders van een vennootschap (bvba, nv, vzw, …) persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade voortvloeiende uit een fout tijdens hun mandaat zoals nalatigheid, overtredingen op wettelijke bepalingen, verkeerde inschattingen,…

Het onderschrijven van een dergelijk contract door de vennootschap of voor rekening van de leden van de raad van bestuur/directiecomité is dan ook geen overbodige luxe. Zeker ook omdat bestuurders vrijwel altijd persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten, ook als ze worden veroorzaakt door bijvoorbeeld ondergeschikt personeel in functie.

Meer info over een verzekering beroepsaansprakelijkheid?

Dynia verzekeringen vindt voor jouw bedrijf de beste oplossing.

Geef ons een seintje