Beroepsaansprakelijkheid

Polis beroepsaansprakelijkheid

Voor je kmo of vrij beroep. In tegenstelling tot de polis BA uitbating die enkel extracontractuele (of schade die niet het voorwerp uitmaakt van je beroepsactiviteit) aansprakelijkheid verzekert, kunnen sommige beroepscategorieën ook een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die hen bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid.

Een voorbeeld hiervan is het niet tijdig beroep aantekenen door jou als advocaat van een vonnis waartegen je cliënt zich alsnog wenste te verzetten.

dynia-verzekeringen-beroepsaansprakelijkheid-kmo-vrij-beroep

Vragen over de polis beroepsaansprakelijkheid?

We zoeken de meest geschikte polis voor je onderneming.

Contacteer ons